Haber

Yüksel Taşkın: “Çocuklarımızın BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Temeli ile İyilik Hallerini Sağlamaya Kararlıyız”

CHP Toplumsal Siyasetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcılığı, “Çocuk Politikaları Çalıştayı” düzenledi. CHP Toplumsal Siyasetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Yüksel Taşkın, “TÜİK verilerine göre, 22 milyon 738 bin 300 çocuğun 7,5 milyona yakını yani, yüzde 32’si yoksulluktan ve yoksunluktan mustarip. Çocuklarımızın BM Çocuk Hakları Sözleşmesi temeli ile iyilik hallerini sağlamaya kararlıyız” dedi. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komitesi İdare Heyeti Üyesi Avukat Şahin Antakyalıoğlu da “Çocuk Koruma Kanunu çocukları koruyamıyor. Genel adalet sisteminden bağımsız, çocuğa özel, çocuğun yüksek yararını sözde değil fiilen gözeten, ceza sistemi yerine kazanmak amacında olan, ‘onarıcı ve çocuk dostu’ bir adalet sisteme ihtiyacımız var” diye konuştu.

CHP Toplumsal Siyasetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcılığı, 19 Kasım’da çocuk alanında farklı disiplinleri temsil eden uzmanların iştirakiyle “Çocuk Politikaları Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda, 20 Kasım Çocuk Hakları Haftası’nda çocuk haklarını vurgulamak ve bütüncül, sürdürülebilir, kapsamlı çocuk siyasetlerini oluşturmak emeliyle çocuk adalet sistemi, çocuk yoksulluğu ve öbür sorun alanları ele alındı.

CHP Genel Lider Yardımcısı Yüksel Taşkın, çalıştayın açılış konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“ÇOCUKLARA DA ÖZELLİKLE POPÜLİST SİYASETİN ÖNE ÇIKARDIĞI MUHTAÇLIK DİLİ ÜZERİNDEN BAKMIYORUZ”

“CHP’nin çocuk konusuna bakışı, etkin ve hak temelli sosyal devlet anlayışından bağımsız görülemez. Bugün konumuz olan 0-17 yaş arası çocuklar, TÜİK 2021 verilerine göre, nüfusumuzun yüzde 26,9’unu oluşturuyor (22 milyon 738 bin). 1970’te nüfusun yarısına yakınını oluşturan çocuklar, günümüzde dörtte teğe gerilemiş durumda. Bu haliyle bile yüzde 18,2 olan AB ortalamasından çok daha yüksek. CHP olarak çocuk politikalarımızı, çocuğun güçlenmesi, hayata faal ve adil iştiraki unsurları üzerinden şekillendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kırılgan guruba, muhtaçlık, edilgenlik kültürü üzerinden bakmadığımız üzere, çocuklara da bilhassa popülist siyasetin öne çıkardığı muhtaçlık lisanı üzerinden bakmıyoruz.

“KATILIMCI BÜTÇE SÜREÇLERİNE ÇOCUKLARI DA KATAN BAŞARILI YEREL YÖNETİM UYGULAMALARIMIZ VAR”

Sadece muhakkak bir küme çocuk için değil, bütüncül bir yaklaşımla, tüm çocuklar için sorun olabilecek alanları tespit ederek, bu meseleleri önleyici toplumsal siyasetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalıştay sonucunda partimizin ‘Çocuk Politika Belgesi’nin’ oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Biz yoksulluğun hayata etkin ve adil katılım haklarını ellerinden almak üzere olduğu çocukları konuşurken, beslenemeyen çocukları konuşurken, Avrupa Konseyi’nde öne çıkan bahis çocuk iştiraki. Her çağın bir ruhu vardır, onu ıskalamamalıyız. Bugün okul ve sınıf dizaynını bile çocukların özne oldukları bir biçimde tekrar kurgulamak gereğinden bahsediliyor. İştirakçi bütçe süreçlerine çocukları da katan başarılı lokal idare uygulamalarımız var.

“TÜİK’E GÖRE ÇOCUKLARIN YÜZDE 32’Sİ YOKSULLUKTAN VE YOKSUNLUKTAN MUSTARİP”

Maalesef ülkemiz giderek derinleşen yoksullukla çaba ediyor, daha doğrusu etmiyor. Yoksulluğu çözmek değil istismar etmek ön planda. Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın açık ara en başarısız olduğu alanın çocuklar olduğunu da vurgulamalıyız. TÜİK verilerine göre, 22 milyon 738 bin 300 çocuğun 7,5 milyona yakını yani, yüzde 32’si yoksulluktan ve yoksunluktan mustarip. CHP’nin yoksullukla mücadele stratejisi kapsamında en önemli önerisi, pandemi döneminin ruhundan da etkilenen ve ‘Evrensel Vatandaşlık Geliri’ kapsamındaki önerilerle de güncellediğimiz Aile Destekleri Sigortası’dır (ADS).

“ÇOCUKLARIMIZIN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ TEMELİ İLE İYİLİK HALLERİNİ SAĞLAMAYA KARARLIYIZ”

ADS kapsamındaki ailelerin çocuklarının tüm eğitim masrafları karşılanarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. BM’nin temel bir insan hakkı olarak tanımladığı internet ücretsiz olacak. Doğru politikalarla çağımızın vebası olan dijital eşitsizlikler, fırsata çevrilebilir. BM’nin haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası’na göre Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 17’si, yaklaşık 1 milyon çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor. Kronik yetersiz beslenme yaşayan çocuk sayısı ise 3 milyon. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde tüm çocukların okullarında fiyatsız kahvaltı ve öğlen yemeği yiyebilmeleri sağlanacak. ADS kapsamındaki ailelerin çocukları için kreşler fiyatsız olacak. Kreş hakkının üniversal bir hak olduğunu da savunuyoruz. Somut tekliflerimizin yalnızca bir kısmını paylaşmakla yetindik. Çalıştayımızda çocuk konusunu bütüncül, sürdürülebilir ve kapsamlı siyasetleri oluşturmak gayesiyle bilimsel olarak tüm tarafların iştiraki ile değerlendirdik. Çocuklarımızın BM Çocuk Hakları Kontratı temeli ile düzgünlük hallerini sağlamaya kararlıyız.”

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Başkanı Ülkü Aydeniz de şunları ifade etti:

“ÇOCUĞUN YÜKSEK FAYDASINI ÖN PLANDA TUTAN, KORUYAN, ÇOCUĞA ÖZEL TOPLUMSAL SİYASETLER GEREKLİ ÜLKEMİZ İÇİN”

“Ülkemizde çocuk konusuna ağır siyasi gündem ortasında epeyce dar kapsamda yer veriliyor. Çocuk özel günlerde ya da olumsuz olaylarda toplumsal infialin de tesiriyle, popülist yaklaşımlarla lisana getiriliyor, meseleler adeta yara bandı önlemler ile geçiştiriliyor.

Oysa bir ülkenin bugünü de geleceği de çocuktur. Sürdürülebilir kalkınma ve refahın temel şartı beşeri sermayenin güzelleştirilmesidir. BM Çocuk Hakları Mukavelesi’nin vurguladığı ve taraf olarak yapmakta yükümlü olduğumuz çocuğun fizikî, zihinsel, bilişsel, toplumsal, ahlaki açıdan bütüncül uygunluk halinin sağlanması ülkelerin yazgısını tayin etmektedir. Doğan her çocuğun hepimizin çocuğu olduğu şuuru ile onların varlığına hürmet gösteren, birey olarak kabul eden bir anlayışa, zihniyet değişikliğine muhtaçlığımız var. Çocuğun yüksek faydasını ön planda tutan, koruyan, aksilikleri önleyen, çocuğu güçlendiren, olumlu, sürdürülebilir ebeveynliği ve aile yapısını destekleyen bir sistem ile onarıcı ve çocuk dostu adaleti de içeren bütüncül, sürdürülebilir çocuğa özel toplumsal siyasetler gerekli ülkemiz için. Bu çalıştayın çocuk siyasetlerini oluşturulması için bir başlangıç olmasını umut ediyor, tüm siyasi partiler bünyesinde, sürdürülebilir çocuk özel ihtisas komitelerinin kurulmasına da vesile olmasını diliyoruz.”

“ÇOCUKLARIN DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞMELERİ ÖNLENEMİYOR”

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Çocuk İstismarını, İhmalini Tedbire Derneği İdare Konseyi Lideri Prof. Dr. Kasım Karataş, ‘Türkiye’de Çocuk Politikaları’ konulu sunumunda; Osmanlı’dan bugüne Türkiye’de çocuğa bakış açısına, uygulanan siyasetlere ve çocukların sıkıntılarına dikkat çekti. Karataş, tüm yapılan çalışmalara karşın gereğince süratli hareket edilmediğini, çocukların korunamadığını ve dezavantajlı duruma düşmelerinin önlenemediğini vurguladı. Karataş, kamu kurum kuruluşları ortasında iş birliği ve uyumda meselelerin kıymetli boyutlarda olduğunu, meselelerin giderilmesi için kurumların kendi ortalarında düzgün bir iş birliği, uyum sağlayamadıklarını, hak temelli ve bilimsel datalar ışığında bir yaklaşım ile problemlerin değerli ölçüde çözülebileceğini, kâfi alt yapıya sahip olduğunu, bütüncül siyasetler ve mevzuyu sahiplenen siyasi irade ile kıymetli muvaffakiyetler elde edileceğini ekledi.

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu İdare Konseyi Üyesi Avukat Şahin Antakyalıoğlu, ‘Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi’ bahisli sunumunda şunları kaydetti:

“ÇOCUK MUHAFAZA KANUNU ÇOCUKLARI KORUYAMIYOR”

“Türkiye’de her yıl binlerce çocuk adalet sistemine dahil oluyor. Maalesef çocukların bu duruma düşmesini engelleyen kollayıcı ve önleyici sistemler kâfi ve güçlü değil. Bütçe ayrılmıyor olması önleyici gözetici hizmetlerin sağlanmasının önünde en büyük pürüzlerden. Çocuk alanında tam olarak ihtisaslaşmamış yapısı, çocuğun psikososyal gelişimi konusunda kâfi eğitime sahip olmayan insan kaynağı, fizikî donanım olarak çocukları korumayan ve uzun süren yargılama süreçleri ile travmaları derinleştiren, örseleyen, ceza ve denetim içeren mevcut adalet sistemi çocukları heba etmekte. Çok dağınık bir mevzuatımız var. Farklı farklı yerlerde çocukla ilgili düzenlemelere yer verilmiş.  Çocuk Muhafaza Kanunu çocukları koruyamıyor. Genel adalet sisteminden bağımsız, çocuğa özel, çocuğun yüksek faydasını kelamda değil fiilen gözeten, ceza sistemi yerine kazanmak emelinde olan, ‘onarıcı ve çocuk dostu’ bir adalet sisteme muhtaçlığımız var.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu